1. Quá trình kiểm tra chất lượng

  • Hiện nay vấn đề về chất lượng, an toàn thực phẩm đang là đề tài nóng hơn bao giờ hết, nhận thức của người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng của các sản phẩm thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng được nâng cao rất nhiều. Hiểu được những tâm tư và lo lắng của người sử dụng. Nhà sản xuất Bột chiết xuất xương ngựa Mông Cổ đã nghiêm túc trong việc đầu tư và phát triển sản phẩm. Nhà máy sản xuất được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn GMP, là nhà máy đầu tiên tại Mông Cổ phù hợp với tiêu chuẩn này.
  • Nguồn nguyên liệu sạch, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu sản xuất, bao bì chứa đựng và người trực tiếp sản xuất đều đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm.

  • Môi trường không khí trong nhà máy được lọc sạch (class D - Cấp 100.000 Số lượng hạt bụi trong không khí với hạt 0.5 µm < 3.520.000 hạt, hạt 5.0µm < 29.000 hạt.)
  • Hệ thống nước sử dụng trong sản xuất được lọc qua màn thẩm thấu ngược RO.

2. Kết quả kiểm tra phân tích cao xương ngựa của trung tâm kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS, ISO 17025

page1
page1
page1
page1
page1
page1